Assalamualaikum Wr Wb,

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua khususnya keluarga besar SMA Negeri 10 Jakarta, kami dapat menampilkan website sekolah ini.

Web sekolah ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan proses pembelajaran dan kegiatan lain di SMA Negeri 10 Jakarta.

Melalui informasi umum ini, diharapkan para orang tua, seluruh warga sekolah dan masyarakat dapat mengetahui situasi dan kondisi SMA Negeri 10 Jakarta saat ini.

Mudah-mudahan web sekolah ini bermanfaat bagi para peserta didik, orang tua, serta masyarakat luas yang ingin mengetahui informasi dan perkembangan SMA Negeri 10 Jakarta.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakaatuh

Jakarta, 12 Mei 2020
Kepala Sekolah

Rustaman, S.Pd
NIP. 197103252000031001


Berita Terkini


Paskibra

Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan tugas utamanya mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan ...
Baca Selanjutnya

Pramuka

Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata "Pramuka" merupakan singkatan dari Praja ...
Baca Selanjutnya